Słowo Definicja
Dodatkowe prawo ochronne

W skrócie DPO, z angielskiego Supplementary Protection Certificate (SPC) - odrębny od patentu tytuł ochronny dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin. DPO zapewnia ochronę prawną konkretnych produktów wytworzonych według opatentowanego wynalazku po wygaśnięciu ochrony patentowej.