e-Rejestry

Usługa e-Rejestry umożliwia łatwy wgląd do obrazu przedmiotu ochrony własności przemysłowej w Polsce, uwzględniając w tym jego zmiany w czasie, zgodnie z rozporządzeniem o prowadzeniu rejestrów. Użytkownik może wystąpić o wydanie wyciągu z e-Rejestru i wnieść opłatę (przez e-Płatności). W związku z tym nie będzie potrzeby bezpośredniego (na miejscu w UPRP) przeglądania Ksiąg Rejestrowych co zaoszczędzi koszty i czas zarówno Klientowi jak i pracownikom UPRP.

W ramach usługi e-Rejestry udostępnione zostały:

  1. Wniosek o wyciąg z rejestru

  2. Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze (zmiana uprawnionego)

  3. Wskazanie towarów, dla których przedłużane jest prawo ochronne na znak towarowy

  4. Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze (wpis informacji o udzielonej licencji)

  5. Wniosek o wpis zastawu cywilnego / rejestrowego

 

Załóż konto w PUEUP i sprawdź jakie to proste