Pozostałe publikacje UPRP

Znajdziesz tu publikacje dostarczające wiedzy z zakresu własności przemysłowej, zawierające opis procedur zgłoszeniowych i postępowania przed Urzędem, praktyczne wskazówki jak skutecznie chronić własność przemysłową, a także upowszechniające i pogłębiające wiedzę o ochronie własności przemysłowej: wydawnictwa książkowe, poradniki, przewodniki oraz broszury informacyjno-promocyjne skierowane do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką ochrony własności przemysłowej, w szczególności do przedsiębiorców, studentów i uczniów.

Wszystkie publikacje udostępniamy Państwu bezpłatnie w postaci przeszukiwalnych plików .pdf z dołączonymi zakładkami w spisie treści umożliwiającymi szybki dostęp do poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów publikacji. Do przeglądania treści zamieszczonych poniżej publikacji należy posiadać zainstalowane oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.

Niektóre publikacje dostępne są również w postaci tradycyjnej papierowej. Można je zamówić osobiście, telefonicznie po numerem (22) 579 01 07, 579 02 24 lub pocztą elektroniczną wydawnictwa@uprp.gov.pl. Odbiór zamówionych publikacji możliwy jest jedynie bezpośrednio w siedzibie Urzędu lub Zamawiający organizuje odbiór we własnym zakresie i ponosi wszystkie związane z tym koszty. Obecnie w wersji papierowej dostępne są następujące publikacje: „Czym jest własność intelektualna?”, „Jak bezpiecznie korzystać z nazw domen internetowych? Poradnik dla przedsiębiorców”, „Patenty/Znaki towarowe”, „Prawo autorskie”, „Twój świat własności intelektualnej”, „Wynalazki w Twoim domu”, „Zgłaszanie przedmiotów własności przemysłowej. Przewodnik dla zgłaszających”.

Ochrona znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2024

Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce i w Unii Europejskiej

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2024

Ochrona własności przemysłowej „w pigułce”

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2024

Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach dotyczących własności intelektualnej

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2024

In the Workshop of Hermes Robotnick. An Adventure about the Protection of Industrial Property and the Imagination of Countess Vokulska

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2023

Protect Your Trademark in China

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2023

Industrial Designs - An Important Element of the Promotion of Goods and Enterprises

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2023

Trademarks - The Most Effective Tool for Communication with Customers

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2023

Intellectual Property for Entrepreneurs

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2023

21 dni na zwiększenie kreatywności w życiu. Pomoc w rozwijaniu kreatywności

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2023

Własność intelektualna w branży gier wideo

Autor: Marcin Balicki

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2023

Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim, międzynarodowym

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2023

Własność intelektualna. Podstawowe zagadnienia z zakresu własności intelektualnej dla nauczycieli

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2023

Orzecznictwo Kolegiów Orzekających ds. spornych UPRP. Tom II: Wynalazki i wzory użytkowe

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2022

Jak bezpiecznie korzystać z nazw domen internetowych. Poradnik dla przedsiębiorców

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2022

Poradnik dla zgłaszających. Znaki towarowe i wzory przemysłowe

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2021

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2021

Ujawnianie wzorów przemysłowych w Internecie

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2021

Klasyfikacja towarów i usług

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2021

Nowe rodzaje znaków towarowych

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2021

Używanie znaku towarowego w postaci różniącej się od zarejestrowanej

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2021

Ochrona znaków czarno-białych

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2021

Znaki trójwymiarowe (przestrzenne) zawierające elementy słowne lub graficzne

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2021

Znaki graficzne zawierające słowa o charakterze opisowym / pozbawione charakteru odróżniającego

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2021

Własność intelektualna dla przedsiębiorcy

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2021

Chroń swój znak towarowy w Chinach

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2021

Zgłaszanie przedmiotów własności przemysłowej. Przewodnik dla zgłaszających

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2020

Poradnik dla funkcjonariuszy straży gminnych, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej. Ujawnianie, ustalanie i tryb postępowania, w wypadku stwierdzenia naruszenia praw własności intelektualnej

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2020

Get familiar with intellectual property

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2020

W pracowni Hermesa Robociarza. Przygoda o ochronie własności przemysłowej i imaginacji hrabiny Vokulskiej

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2020

Orzecznictwo Kolegiów Orzekających ds. spornych UPRP. Tom I: Znaki towarowe i Wzory przemysłowe

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2020

Regulamin wykonawczy do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z dnia 5 października 1973 r.

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2020

Konwencja o udzielaniu patentów (Konwencja o patencie europejskim)

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2019

Własność intelektualna w Twojej szkole

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2019

Zawód rzecznika patentowego w Polsce na tle rozwoju prawa własności przemysłowej

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2019

Słownik własności przemysłowej polsko-angielski angielsko-polski

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2019

Wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane w trybie prejudycjalnym w latach 2005-2019

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2019

Własność intelektualna - książeczka przedsiębiorcy

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2018

Graficzne sposoby przedstawiania wzorów przemysłowych

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2018

Czym jest własność intelektualna?

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2018

Ochrona wzorów użytkowych w Polsce

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2018

Ochrona wynalazków w Polsce

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2018

Twój świat własności intelektualnej

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2018

Wynalazki w Twoim domu

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2018

Patenty (komiks)

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2018

Znaki towarowe (komiks)

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2018

Prawo autorskie (komiks)

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2018

Poinformowany użytkownik w prawie wzorów przemysłowych. Studium prawnoporównawcze

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2018

Protection of Trade Marks in Poland and the European Union

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2016

Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przewodnik

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2016

Podstawy sprzeciwu. Przewodnik

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2016

Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przewodnik

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2016

Wynalazki i patenty. Czerpiąc z przeszłości, kreuj przyszłość

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2012