Poszukiwacze Patentów - nowy odcinek!

Zapraszamy na kolejny odcinek wyjątkowego projektu popularnonaukowego „Poszukiwacze Patentów”, którego Urząd Patentowy RP jest partnerem edukacyjnym. Premiera drugiej części tej serii odbyła się 21 października br.

Elektroniczne dowody pierwszeństwa

Urząd Patentowy informuje, że od dnia 15 października 2020 r., na mocy art. 231 ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, z późn. zm.), będą wydawane elektroniczne dowody pierwszeństwa, opatrzone pieczęcią elektroniczną Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej przez Prezesa Urzędu Patentowego.

1 października br. rozpoczyna działalność Punkt Kontaktowy pomiędzy UPRP a Narodową Administracją Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2020 r. rozpoczyna swoją działalność Punkt Kontaktowy pomiędzy Urzędem Patentowym RP (UPRP) a chińskim odpowiednikiem - Narodową Administracją Własności Intelektualnej ChRL (CNIPA).

III edycja międzynarodowych studiów „Intellectual Property and New Technologies” Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z WIPO i UPRP

Informujemy o trwającej rekrutacji na III edycję unikalnego anglojęzycznego programu studiów magisterskich „Intellectual Property and New Technologies”, zorganizowanego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Urzędem Patentowym RP i Światową Organizacją Własności Intelektualnej.
login