Informacje

Ukazał się Raport Roczny UPRP 2023

Jednym z podstawowych warunków umożliwiających gospodarcze wykorzystanie zaawansowanej wiedzy naukowo-technicznej jest sprawnie funkcjonujący system ochrony niematerialnych składników…

Innowacyjność Polek powoli wzrasta

Stopniowo wzrasta udział kobiet wśród twórców wynalazków. W 2023 r. kobiety stanowiły 28% spośród twórców zgłoszonych wynalazków w Urzędzie Patentowym RP, co w porównaniu z 2019 r. jest 5% wzrostem.