Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w związku prowadzonym przez Urząd Patentowy RP wdrażaniem komponentów nowej Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP) w dniu dzisiejszym rozpoczyna się pierwszy etap implementacji zmian widocznych dla Klientów Urzędu. W tym dniu zostaje udostępniona nowa witryna internetowa wraz z nowoczesnym systemem wyszukiwawczym, działającym w oparciu o zbiory danych bibliograficznych praw własności przemysłowej przetwarzane przez Urząd, publikacje Urzędu oraz rejestry.

Kuba dołącza do TMview oraz DesignView

Z dniem 9 grudnia 2019 r. Kubański Urząd Własności Przemysłowej (OCPI) udostępnił swoje dane dotyczące znaków towarowych i wzorów przemysłowych w wyszukiwarkach TMview oraz DesignView.

Zmiana w terminie płatności za usługi kopiowania dokumentacji patentowej oraz zakupu publikacji

Urząd Patentowy RP informuje, że od dnia 1 listopada 2019 r. usługi kopiowania dokumentacji patentowej jak i zakup publikacji Urzędu będą realizowane wyłącznie za okazaniem potwierdzenia wniesienia stosownej opłaty. Jednocześnie zawiadamiamy, że w przypadku chęci dokonania przez Państwa ww. opłaty przez bankowość elektroniczną na terenie Urzędu, udostępniamy Państwu stanowisko komputerowe w Punkcie Spotkań z Ekspertami.

Ekwador dołącza do DesignView

Z dniem 11 listopada 2019 r. Narodowy Urząd ds. Praw Intelektualnych Ekwadoru (SENADI) udostępnił swoje dane dotyczące wzorów przemysłowych w wyszukiwarce DesignView.

Liechtenstein dołącza do TMview

Z dniem 21 października 2019 r. Biuro Własności Intelektualnej w Urzędzie ds. Gospodarczych Księstwa Liechtensteinu (AVW) udostępniło swoje dane dotyczące znaków towarowych w wyszukiwarce TMview.