Komunikat w sprawie biegu terminów przed Urzędem Patentowym RP

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875). Przedmiotową ustawą uchylono art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).

Wideoinfolinia dla osób głuchych w związku z pandemią Covid-19

Informujemy, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polskim Związkiem Głuchych, uruchomiło infolinię, która zapewnia osobom niesłyszącym dostęp do informacji związanych z pandemią Covid-19.

Australia dołącza do TMview

Z dniem 6 kwietnia 2020 roku Urząd Własności Intelektualnej Australii (IP Australia) udostępnił swoje dane dotyczące znaków towarowych w wyszukiwarce TMview.

Okólnik Chińskiej Krajowej Administracji ds. Własności Intelektualnej nt. możliwości przywrócenia terminów do dokonywania czynności w sprawach dotyczących patentów, znaków towarowych i topografii układów scalonych w czasie epidemii COVID-19

W związku z epidemią COVID-19 oraz w celu zapewnienia skutecznej ochrony uzasadnionych praw i interesów zainteresowanych stron w odniesieniu do patentów, znaków towarowych i topografii układów scalonych, w dniu 28 stycznia 2020 r. Chińska Krajowa Administracja ds. Własności Intelektualnej (the China National Intellectual Property Administration - CNIPA) wydała Obwieszczenie nr 350 zawierające wyjaśnienia dotyczące możliwości przywrócenia terminów dla stron, które w wyniku epidemii przekroczyły terminy na dokonanie czynności w sprawach dotyczących patentów, znaków towarowych i topografii układów scalonych.

Poszerzenie katalogu e-usług, z których można skorzystać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP)

Uprzejmie informujemy, że katalog usług z których można korzystać drogą elektroniczną przy użyciu dedykowanej Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) został poszerzony.

ZAMKNIĘTA CZYTELNIA URZĘDU PATENTOWEGO

Uprzejmie informujemy, że od 16 marca 2020 r. do odwołania czytelnia Urzędu Patentowego RP będzie nieczynna. Obsługa interesantów będzie prowadzona wyłącznie drogą korespondencyjną (poczta tradycyjna lub elektroniczna).
login