Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r. Poradnik dla przedsiębiorcy

Publikacja MRPiT „Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r. Poradnik dla przedsiębiorcy” ma na celu wsparcie i promocję niezbędnych przygotowań przedsiębiorców do nieuniknionych zmian, które pojawią się – bez względu na wynik trwających negocjacji warunków przyszłej współpracy pomiędzy UE a Wielką Brytanią – wraz z zakończeniem okresu przejściowego, czyli od 1 stycznia 2021 roku.

Front Office Urzędu Patentowego RP w Kampusie Innowacji

Front Office UPRP powstał w ramach Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej we współpracy z Kampusem Innowacji, który jest platformą rozwoju ekosystemu innowacyjnego promującą i wspierającą innowacje w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (CEE ) oraz umożliwiającą współpracę różnym podmiotom zainteresowanym rozwojem tego ekosystemu.

Poszukiwacze Patentów - nowy odcinek!

Zapraszamy na kolejny odcinek wyjątkowego projektu popularnonaukowego „Poszukiwacze Patentów”, którego Urząd Patentowy RP jest partnerem edukacyjnym. Premiera drugiej części tej serii odbyła się 21 października br.

Elektroniczne dowody pierwszeństwa

Urząd Patentowy informuje, że od dnia 15 października 2020 r., na mocy art. 231 ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, z późn. zm.), będą wydawane elektroniczne dowody pierwszeństwa, opatrzone pieczęcią elektroniczną Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej przez Prezesa Urzędu Patentowego.

1 października br. rozpoczyna działalność Punkt Kontaktowy pomiędzy UPRP a Narodową Administracją Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2020 r. rozpoczyna swoją działalność Punkt Kontaktowy pomiędzy Urzędem Patentowym RP (UPRP) a chińskim odpowiednikiem - Narodową Administracją Własności Intelektualnej ChRL (CNIPA).
login