Nowa edycja programu SME Fund 2024

Dofinansowanie na rejestrację znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków

W ramach kolejnej edycji programu SME Fund mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać 75% dotację na opłaty urzędowe związane z ochroną przedmiotów własności przemysłowej. Z programu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej mogą korzystać przedsiębiorcy mający swą siedzibę na terytorium UE oraz Ukrainy. Program startuje 22 stycznia, a ilość środków jest ograniczona, więc decyduje kolejność zgłoszeń. Urząd Patentowy RP prowadzi działania informacyjne i zaprasza MŚP do aplikowania.

W cyfrowej erze ochrona własności intelektualnej jest niezbędna. Jest to legalny sposób na uniknięcie kopiowania unikalnych pomysłów, produktów lub usług bądź korzystania z nich bez zezwolenia. Ochrona własności intelektualnej wspierana przez SME Fund (Fundusz Małych i Średnich Przedsiębiorstw) może obejmować wiele różnych aktywów, w tym znaki towarowe, wzory przemysłowe, patenty i nowe odmiany roślin.

Same korzyści

Według danych opublikowanych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające prawa własności intelektualnej, takie jak patenty, wzory przemysłowe lub znaki towarowe, mają o 68% wyższe dochody w przeliczeniu na pracownika niż te, które ich nie posiadają, a ich pracownicy otrzymują wyższe wynagrodzenie.

Program SME Fund umożliwia zwrot 75% wysokości opłat urzędowych dla znaków towarowych i wzorów przemysłowych zgłoszonych w Polsce oraz w UE, co oznacza nawet do 1000 euro dofinansowania. To duża oszczędność i korzyści wizerunkowe dla firmy.

Jak to działa?

Fundusz MŚP oferuje 4 różne vouchery, umożliwiające ubieganie się o zwrot kosztów działań związanych z własnością intelektualną. Obejmują one zgłoszenia znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków i nowych odmian roślin oraz usługi IP Scan. Można też wnioskować o voucher rekompensujący część poniesionych kosztów na zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP, a także do innych, zagranicznych i międzynarodowych organów ds. własności intelektualnej.

Procedura jest prosta, wniosek składa się online i może złożyć go właściciel, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w imieniu firmy. Dotacje przyznawane są MŚP, a zwrot kosztów jest przekazywany bezpośrednio na wskazany przez przedsiębiorcę rachunek bankowy.

Polacy w czołówce zgłaszających

Do rozdysponowania na 27 krajów UE oraz dla Ukrainy jest 20 mln EUR. Co ciekawe, w 2023 r. Polacy zajęli drugie miejsce pod względem liczby składanych wniosków (4140 zgłoszeń), przodowali Hiszpanie (5038).

Fundusz dla MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W Polsce informacji na temat funduszu udziela Urząd Patentowy RP.

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę pomoc w ramach tego programu została umożliwiona także MŚP z

z Ukrainy, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą w Polsce oraz tych, którzy mają taki status w Ukrainie.

Szczegółowe informacje o zakresie programu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej. Poprzez tę samą stronę można dokonać zgłoszenia udziału w programie.

Już teraz zachęcamy do zapoznania się z przetłumaczonym na język polski „zaproszeniem do składania wniosków”, czyli instrukcją, która pomoże Państwu lepiej poznać co oferuje program SME Fund 2024.

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium poświęconym tegorocznej edycji SME Fund, które odbędzie na platformie e-learningowej EUIPO w języku angielskim, we wtorek, 6 lutego o godz. 10.00. Link do strony rejestracyjnej tego wydarzenia.

SME Fund 2024 - możliwe dotacje dla MŚP w Polsce:

Voucher 1 – IP Scan, usługa dostępna od II kwartału 2024 w Polsce (więcej informacji zostanie przekazanych w późniejszym terminie).

Voucher 2 – Zgłoszenie nowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Maksymalnie 1000 euro w związku ze zgłoszeniem nowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych:

  • 75% zwrotu opłat za zgłoszenie w ramach procedury krajowej w państwach członkowskich UE (zgłoszenie do UPRP i innych urzędów krajów członkowskich UE).
  • 75% zwrotu opłat za zgłoszenie na obszarze UE (zgłoszenia do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, EUIPO).
  • 50% zwrotu opłat za zgłoszenie poza obszarem UE (zgłoszenia do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, WIPO – ten rodzaj dofinansowania jest dostępny jedynie firm z państw członkowskich UE).

Voucher 3 Zgłoszenia wynalazków

Unijni i ukraińscy przedsiębiorcy mogą uzyskać zwrot do 3500 euro w związku ze zgłoszeniami wynalazków:

  • 75% zwrotu opłat zgłoszeniowych w ramach procedury krajowej w państwach członkowskich UE (w niektórych państwach również za usługę prior art search – wcześniejsze wyszukiwanie).
  • 75% zwrotu opłat zgłoszeniowych w ramach procedury uzyskiwania patentu europejskiego (Europejski Urząd Patentowy, EPO).
  • 50% zwrotu kosztów prawnych sporządzenia i wypełnienia wniosku patentowego do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).

Voucher 4 Zgłoszenia nowych odmian roślin
Zwrot do 1500 euro dla zgłoszeń nowych odmian roślin:

  • 75% zwrotu opłaty za internetowe zgłoszenia oraz opłatę za badanie na poziomie wspólnotowym (zgłoszenia do Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO).