Słowo Definicja
Odmiany roślin

Nowe zbiorowości roślin w obrębie botanicznej jednostki systematycznej najniższego znanego stopnia: a) które można określić przejawianymi właściwościami wynikającymi z określonego genotypu lub kombinacji genotypów, b) które można odróżnić od każdej innej zbiorowości roślin co najmniej jedną przejawiającą się właściwością, c) które nie zmieniają się po rozmnożeniu albo na końcu właściwego jej cyklu rozmnożeń lub krzyżowań.