Dla mediów

Monika Chrobak
rzeczniczka prasowa
Biuro Innowacyjności i Komunikacji
Urząd Patentowy RP
tel. 532 513 257, Monika.Chrobak@uprp.gov.pl

Rzeczniczka prasowa Urzędu Patentowego RP Monika Chrobak

Informacje prasowe:


Patronaty

Patronat Prezesa Urzędu Patentowego RP przyznawany jest projektom związanym z edukacją i popularyzacją własności intelektualnej, innowacyjności, wynalazczości, ochrony przedmiotów własności przemysłowej, przedsiębiorczości. Mogą to być m.in. konferencje, seminaria, wystawy, festiwale, pokazy, prezentacje, wydawnictwa.

Ubiegając się o patronat honorowy Prezesa Urzędu Patentowego RP należy przesłać prośbę wyjaśniającą cel wydarzenia oraz uzasadniającą związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem kompetencji Urzędu Patentowego RP.

Osobą kontaktową w sprawie patronatów jest Adam Taukert, tel. 22 579 01 57.

Prośbę o patronat należy wysłać na adres adam.taukert@uprp.gov.pl.


Logotyp Urzędu Patentowego RP do pobrania:

Format JPEG
Logo UPRP - wersja PL
Logo UPRP - wersja EN

Format PNG
Logo UPRP - wersja PL
Logo UPRP - wersja EN

Format GIF
Logo UPRP - wersja PL
Logo UPRP - wersja EN

Logo UPRP jest zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym RP znakiem towarowym o numerze rejestracji - R.196225 (ogłoszenie: WUP 04/2008).