W ramach procedury krajowej można uzyskać prawo z rejestracji topografii układu scalonego.

Przez topografię układu scalonego rozumie się rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.

Termin „prawo z rejestracji” oznacza prawo udzielone bez sprawdzania przez Urząd Patentowy, w toku postępowania zgłoszeniowego, spełnienia wszystkich istotnych warunków wymaganych od przedmiotu ujawnionego w zgłoszeniu. Sprawdzenie takie może nastąpić już po udzieleniu prawa, w wyniku sprzeciwu osoby trzeciej, bądź w trybie postępowania spornego w sprawie o jego unieważnienie.