Topografie układów scalonych są przedmiotem ochrony, na który Urząd Patentowy RP udziela praw wyłącznych. Na topografie udzielane są prawa z rejestracji.