e-Profil

Profilowane konto Klienta umożliwia dostęp do usług wymagających autoryzacji, w tym: . prowadzenia elektronicznej korespondencji z Urzędem w sprawach własności przemysłowej oraz dokonywanie zgłoszeń wraz z płatnościami, czy też subskrypcji informacji. e-Profil IP realizuje funkcję Podpisu Elektronicznego, która umożliwia użytkownikom podpisywanie dokumentów z wykorzystaniem Profilu Zaufanego) lub podpisu spełniającego wymogi rozporządzenia eIDAS. Profil użytkownika łączy wszystkie usługi oferowane w ramach systemu PUEUP: Formularze elektroniczne, e-Płatności, e-Rejestry, e-Wyszukiwarka, e-Powiadomienia, z niezbędnymi do tego celu formularzami.

W zakres usług obsługiwanych przez e-Profil wchodzą Formularze elektroniczne:

 

Załóż konto w PUEUP i sprawdź jakie to proste