Uprzejmie informujemy, że zmienił się sposób prezentacji BUP i WUP. Każdy rocznik został podzielony na miesiące, zawierające opublikowane w danym miesiącu numery. Dalej zamieszczone są konkretne numery BUP i WUP, które dla wygody Państwa zostały uzupełnione o datę publikacji danego numeru.
Następnego dnia po dacie publikacji danego numeru WUP pod każdym numerem (stosownie do ogłoszeń o udzielonych prawach wyłącznych zamieszczonych  w danym numerze) publikowane są: opisy patentowe, opisy ochronne wzorów użytkowych, opisy ochronne wzorów przemysłowych oraz tłumaczenia na język polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie indeksu numerowego udzielonego prawa wyłącznego wraz z odnośnikiem do otworzenia pełnego tekstu opisu w postaci pliku .pdf, pobrania go lub wydrukowania.

Uprzejmie informujemy, że zmieniła się częstotliwość publikacji WUP. Począwszy od numeru 5/2020 (z datą publikacji 18 maja 2020 r.) WUP ukazuje się w poniedziałki co dwa tygodnie.

Dla Państwa wygody wprowadziliśmy interaktywny spis treści BUP i WUP oraz zakładki umożliwiające szybki dostęp do poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów.

Biuletyn Urzędu Patentowego (BUP)

Wiadomości Urzędu Patentowego (WUP)