Uprzejmie informujemy, że zmieniła się częstotliwość publikacji BUP. Wynalazki i wzory użytkowe oraz WUP. Począwszy od numerów 14/2021 (z datą publikacji 5 lipca 2021 r.) wydawnictwa te, podobnie jak BUP. Znaki towarowe, ukazują się jako tygodniki w każdy poniedziałek lub pierwszy dzień roboczy tygodnia jeśli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy.

Następnego dnia po dacie publikacji danego numeru WUP pod każdym numerem (stosownie do ogłoszeń o udzielonych prawach wyłącznych zamieszczonych w danym numerze) publikowane są: opisy patentowe, opisy ochronne wzorów użytkowych, opisy ochronne wzorów przemysłowych oraz tłumaczenia na język polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie indeksu numerowego udzielonego prawa wyłącznego wraz z odnośnikiem do otworzenia pełnego tekstu opisu w postaci pliku .pdf, pobrania go lub wydrukowania.

Dla Państwa wygody w BUP-ach i WUP wprowadziliśmy interaktywny spis treści oraz zakładki umożliwiające szybki dostęp do poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów.

Biuletyn Urzędu Patentowego (BUP)

Wiadomości Urzędu Patentowego (WUP)