BUP. Znaki towarowe, BUP. Wynalazki i wzory użytkowe oraz WUP są tygodnikami. Ukazują się w każdy poniedziałek lub pierwszy dzień roboczy tygodnia, jeśli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy.

Od numeru 1/2023 BUP. Wynalazki i wzory użytkowe następnego dnia po dacie publikacji danego numeru pod każdym numerem (stosownie do ogłoszeń o zgłoszeniach wynalazków zamieszczonych w danym numerze) publikowane są opisy zgłoszeniowe wynalazków z daty zgłoszenia w formie indeksu numerowego wraz z odnośnikiem do otworzenia pełnego tekstu opisu w postaci pliku .pdf, pobrania go lub wydrukowania.

Następnego dnia po dacie publikacji danego numeru WUP pod każdym numerem (stosownie do ogłoszeń o udzielonych prawach wyłącznych zamieszczonych w danym numerze) publikowane są: opisy patentowe, opisy ochronne wzorów użytkowych, opisy ochronne wzorów przemysłowych oraz tłumaczenia na język polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Publikowane są one w formie indeksu numerowego udzielonego prawa wyłącznego wraz z odnośnikiem do otworzenia pełnego tekstu opisu w postaci pliku .pdf, pobrania go lub wydrukowania.

Dla Państwa wygody w BUP-ach i WUP wprowadziliśmy interaktywny spis treści oraz zakładki umożliwiające szybki dostęp do poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów.

Biuletyn Urzędu Patentowego (BUP)

Wiadomości Urzędu Patentowego (WUP)