Organy depozytowe przechowujące próbki drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działają następujące organy depozytowe upoważnione do przyjmowania i akceptacji i przechowywania próbek drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego:

1) krajowe organy depozytowe – 1, 2 i 3;

2) międzynarodowe organy depozytowe - 1, 2 i 4.

  1. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (Wiadomości Urzędu Patentowego nr 10/93, poz. 264);
  2. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polska Akademia Nauk, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław (Wiadomości Urzędu Patentowego nr 8/00, poz. 218);
  3. Narodowy Instytut Leków, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa (powstały z połączenia Centralnego Laboratorium Surowic i Szczepionek oraz Instytutu Leków; Wiadomości Urzędu Patentowego nr 5/99, poz. 123);
  4. Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk; Wiadomości Urzędu Patentowego 14/2023 s. 101).