Słowo Definicja
Topografia układu scalonego

Rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden element jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.