Słowo Definicja
EUIPO

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, z ang. European Union Intellectual Property Office, Instytucja Unii Europejskiej zarządzająca prawami związanymi z unijnymi znakami towarowymi i wspólnotowymi wzorami przemysłowymi, obowiązującymi w całej UE. Prawa te uzupełniają krajowe prawa własności intelektualnej i są powiązane z międzynarodowymi systemami własności intelektualnej. EUIPO odpowiada również za europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej i za bazę utworów osieroconych.