Słowo Definicja
Prawo z rejestracji na wzór przemysłowy

Na wzór przemysłowy udzielane jest prawo z rejestracji, potwierdzone wydaniem świadectwa rejestracji. Czas trwania takiego prawa wynosi 25 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru przemysłowego i podzielony jest na 5-letnie okresy.

Wspólnotowy wzór przemysłowy

Wzór przemysłowy zarejestrowany w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. W przeciwieństwie do krajowego wzoru przemysłowego ochrona tego „wspólnotowego” obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej.

Wzór przemysłowy

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wzory przemysłowe chronione są przez okres 5 lat z możliwością przedłużenia ich ochrony na kolejne okresy ochronne. Ich rejestracja może trwać maksymalnie do 25 lat.