Ze względu na wysokie zainteresowanie - zamknięcie bonu 3 w ramach Funduszu SME Fund 2024 już w poniedziałek, 18 marca br.

SME fund - Wzmocnij swoją firmę

Ważny komunikat dla wszystkich zainteresowanych aplikowaniem w ramach funduszu SME Fund 2024. Właśnie otrzymaliśmy informację, że bon 3 (patenty) zostanie zamknięty już 18 marca br., czyli w poniedziałek.

Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) poinformował nas, że ze względu na wysokie zainteresowanie uzyskiwaniem refundacji na ochronę patentową wynalazków, wyczerpuje się pula finansowa w tym zakresie. Urząd podjął decyzje, że zamknięcie bonu 3 nastąpi 18 marca br. na koniec dnia roboczego.

Pozostałe bony - umożliwiające uzyskanie refundacji kosztów ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych w urzędach patentowych i nowych odmian roślin - pozostają aktywne i są otwarte zgodnie z planem. EUIPO rozważa ustalenie terminu ponownego przywrócenia bonu 3 (patenty) w przyszłości roku 2024.

Dofinansowanie w ramach programu SME Fund obejmuje różne opłaty urzędowe związane z ochroną przedmiotów własności przemysłowej dla unijnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Bon 1 - IP Scan, usługa dostępna będzie w Polsce od II kwartału 2024. Skan Twoich zasobów może stanowić podstawę strategii własności intelektualnej w Twojej firmie. Usługa zawierać będzie przeanalizowanie modelu biznesowego i wszystkich firmowych dóbr niematerialnych z ekspertem ds. własności intelektualnej.

Bon 2 - Zgłoszenie nowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Maksymalnie 1000 EUR w związku ze zgłoszeniem nowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych:

  • 75% zwrotu opłat za zgłoszenie w ramach procedury krajowej w państwach członkowskich UE (zgłoszenie do UPRP i innych urzędów krajów członkowskich UE)
  • 75% zwrotu opłat za zgłoszenie na obszarze UE (zgłoszenia do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, EUIPO)
  • 50% zwrotu opłat za zgłoszenie poza obszarem UE (zgłoszenia do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, WIPO – ten rodzaj dofinansowania jest dostępny jedynie dla firm z państw członkowskich UE)

Bon 3 - Zgłoszenia wynalazków (zawieszony od 18.03.2024)

Unijni i ukraińscy przedsiębiorcy mogą uzyskać zwrot do 3500 EUR w związku ze zgłoszeniami wynalazków:

  • 75% zwrotu opłat zgłoszeniowych w ramach procedury krajowej w państwach członkowskich UE (w niektórych państwach również za usługę prior art search – wcześniejsze wyszukiwanie)
  • 75% zwrotu opłat zgłoszeniowych w ramach procedury uzyskiwania patentu europejskiego (Europejski Urząd Patentowy, EPO)
  • 50% zwrotu kosztów prawnych sporządzenia i wypełnienia wniosku patentowego do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)

Bon 4 – Zgłoszenia nowych odmian roślin

Zwrot do 1500 EUR dla zgłoszeń nowych odmian roślin:

  • 75% zwrotu opłaty za internetowe zgłoszenia oraz opłatę za badanie na poziomie wspólnotowym (zgłoszenia do Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO)

Aktualnie wnioski można składać do 6 grudnia 2024 r., jednakże decyduje kolejność zgłoszeń, tak więc warto się pośpieszyć!

Tagi