Słowo Definicja
Dobro niematerialne

Dobro prawne niebędące przedmiotem materialnym („rzeczą” w rozumieniu prawa cywilnego). Dobrami niematerialnymi są np. dobra osobiste, różne postacie energii, przedmioty własności intelektualnej.