Webinarium pt. „Przedsiębiorco – chroń swój znak towarowy! Od czego zacząć ochronę?”

Urząd Patentowy RP ma przyjemność zaprosić Państwa na webinarium pt. „Przedsiębiorco – chroń swój znak towarowy! Od czego zacząć ochronę?”, które odbędzie się dnia 12 marca 2024 r. o godzinie 13:00. Poprowadzi je Paulina Uszyńska-Rzewuska, naczelnik z Departamentu Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP.

Urząd Patentowy RP ma przyjemność zaprosić Państwa na webinarium pt. „Przedsiębiorco – chroń swój znak towarowy! Od czego zacząć ochronę?”, które odbędzie się dnia 12 marca 2024 r. o godzinie 13:00.

Tagi

Międzynarodowe wydarzenie pt. „Seminarium dla sędziów, urzędów oraz użytkowników IP z państw grupy V4 + Friends”

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej wraz z Izbami Odwoławczymi Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) ma przyjemność zaprosić Państwa na międzynarodowe wydarzenie pt. „Seminarium dla sędziów, urzędów oraz użytkowników IP z państw grupy V4 + Friends”, które odbędzie się 7 marca 2024 r.

Tagi

Uzyskaj dofinansowanie w ramach Funduszu UE na rzecz MŚP!

Inicjatywa „Ideas Powered for business” Fundusz dla MŚP zapewnia wsparcie finansowe małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w celu ochrony ich praw własności intelektualnej. MŚP mogą ubiegać się o bony, które zapewnią dostęp do częściowego zwrotu kosztów.

Tagi