Webinarium pt: „Własność intelektualna powstająca w przedsiębiorstwie - jak i dlaczego warto ją chronić, możliwości finansowania, przykłady praktyczne”

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na webinarium pt: „Własność intelektualna powstająca w przedsiębiorstwie - jak i dlaczego warto ją chronić, możliwości finansowania, przykłady praktyczne”.

Tagi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie w ramach SME Fund 2022

Aby umożliwić Państwu lepsze zrozumienie procesu wnioskowania o dofinansowanie w ramach funduszu wsparcia dla MŚP (SME FUND), uzupełniliśmy dla Państwa informacje dotyczące samego procesu uzyskania dofinansowania oraz dodaliśmy wykaz opłat ponoszonych w procedurach uzyskiwania praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym, honorowanych są przez EUIPO jako koszty kwalifikowane.

Tagi

Konferencja online „Znaczenie praw własności intelektualnej dla MŚP - Dofinansowanie ze środków unijnych dla MŚP na ochronę własności intelektualnej”

Zapraszamy do udziału w konferencji online organizowanej przez EUIPO we współpracy z Urzędem Patentowym RP, poświęconej tematyce wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ochronie ich własności intelektualnej.

Tagi

„Teoria neutralizacji i jej wpływ na zasady oceny podobieństwa znaków towarowych (na przykładzie orzeczenia TSUE w sprawie Messi)” - spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Urząd Patentowy RP zorganizował spotkanie konsultacyjno-informacyjne nt: „Teoria neutralizacji i jej wpływ na zasady oceny podobieństwa znaków towarowych (na przykładzie orzeczenia TSUE w sprawie Messi)”.

Tagi

Cykl webinariów EUIPO i Urzędów Krajowych ds. własności intelektualnej, przybliżających zmiany wynikające z wdrożenia Dyrektywy dot. znaków towarowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Urząd Patentowy RP wraz z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zaprasza na cykl warsztatów organizowanych w ramach projektu ECP7 TMD Implementation Support with Training.

Tagi