Wspólny komunikat w sprawie wspólnej praktyki dotyczącej zgłoszeń znaków towarowych dokonywanych w złej wierze

Urząd Patentowy RP informuje o przyjętym „Wspólnym Komunikacie oraz Wspólnej Praktyce w zakresie zgłoszeń znaków towarowych dokonywanych w złej wierze”.

Wspólny Komunikat oraz Wspólna Praktyka zostały wypracowane przez urzędy krajowe ds. własności intelektualnej wraz z Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w ramach „Programu Konwergencji”. Jest to już kolejny dokument harmonizujący praktykę w zakresie znaków towarowych na poziomie UE.

Wspólna Praktyka została opracowana w formie Wspólnego Komunikatu w celu zwiększania przejrzystości, pewności i przewidywalności prawa z korzyścią zarówno dla ekspertów badających zgłoszenia, jak i dla Zgłaszających. Przedmiotowy dokument ma pomóc ekspertom, a także zgłaszającym, wnioskodawcom i pełnomocnikom, w analizie potencjalnych zgłoszeń znaków towarowych dokonywanych w złej wierze.

Wspólna Praktyka będzie obowiązywać przed polskim Urzędem Patentowym dla zgłoszeń dokonanych oraz dla postępowań w sprawie unieważnienia wszczętych po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia niniejszego Wspólnego Komunikatu, tj. od 22 czerwca 2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią informacji zawartych na stronie EUIPO poświęconej Wspólnej Praktyce: strona CP13. Zgłoszenia znaków towarowych dokonywane w złej wierze.

Tagi