Nowa publikacja EUIPO i UPRP, pt. „Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach dotyczących własności intelektualnej”

Uprzejmie informujemy, że ukazała się nowa publikacja Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wydana przy współpracy z Urzędem Patentowym RP.

„Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach dotyczących własności intelektualnej” to bezpłatna broszura, która powstała w ramach inicjatywy „EUIPN na rzecz współpracy” (Europejski Projekt Współpracy ECP6 – Wspieranie MŚP), która stanowi platformę współpracy EUIPO i krajowych urzędów ds. własności intelektualnej w krajach UE.

Broszura pomaga zrozumieć czym są alternatywne metody rozwiązywania sporów i czym dokładnie jest mediacja. Tłumaczy dlaczego warto korzystać z tych instrumentów w zakresie sporów o własność intelektualna i jakie są ich poszczególne etapy.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ang. Alternative Dispute Resolution, ADR) odnoszą się do każdego procesu, w którym strony sporu próbują osiągnąć porozumienie bez uciekania się do tradycyjnego postępowania sądowego i przy pomocy neutralnego podmiotu zewnętrznego. Główne rodzaje procesów ADR to mediacja i arbitraż. Istnieją również inne techniki ADR, takie jak postępowanie pojednawcze (koncyliacja), rozstrzygnięcie sporu przez eksperta lub wcześniejsza bezstronna ocena sprawy przez neutralną osobę trzecią.

Korzystając z mediacji i innych opcji w zakresie ADR, firmy mogą skupić się na swoich rzeczywistych interesach biznesowych, aby znaleźć korzystne dla nich globalne rozwiązania.

Bezpłatna broszura dostępna jest w formacie PDF w zakładce Pozostałe publikacje UPRP.