Słowo Definicja
Opis

Część zgłoszenia wynalazku/wzoru użytkowego ujawniająca jego istotę.

Skrót opisu

Część zgłoszenia wynalazku/wzoru użytkowego zawierająca zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy wynalazku/wzoru użytkowego oraz wskazanie jego przeznaczenia, jeżeli nie wynika to z określenia samego przedmiotu; inaczej abstrakt.