Słowo Definicja
Data publikacji

Za datę publikacji o danym prawie albo zgłoszeniu należy uznać datę wydania odpowiedniego publikatora  Urzędu tj. Wiadomości Urzędu Patentowego lub Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym dana informacja jest podana.