Słowo Definicja
WUP

Wiadomości Urzędu Patentowego jest publikatorem urzędowym w którym ogłasza się m.in.: o udzielonych patentach, dodatkowych prawach ochronnych, prawach ochronnych, prawach z rejestracji, ochronie międzynarodowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych, a także złożonych tłumaczeniach patentów europejskich, dokonywane wpisy i zmiany w rejestrach dotyczące udzielonych praw. Szczegółowo określone informacje publikowane w WUP-ie wskazane są w ustawie Prawo własności przemysłowej. Począwszy od numeru 5/2020 (z datą publikacji 18 maja 2020 r.) WUP ukazuje się w poniedziałki co dwa tygodnie.