Słowo Definicja
BUP

Biuletyn Urzędu Patentowego, w którym Urząd Patentowy RP ogłasza o zgłoszeniach: wynalazków, wzorów użytkowych oraz znaków towarowych. Publikacja ma formę elektroniczną (znaki towarowe) oraz elektroniczną i papierową (wynalazki i wzory użytkowe). Biuletyn w postaci elektronicznej podzielony jest na 2 odrębne działy: BUP Wynalazki i Wzory Użytkowe oraz BUP Znaki Towarowe.