Uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Serocku gośćmi Urzędu Patentowego RP

W nauce o ochronie własności intelektualnej wspieramy młodzież z większych miast i mniejszych ośrodków. Rozwijanie kreatywności i otwartość na kształtowanie innowacji to kompetencje, które warto rozwijać jak najwcześniej. Tym razem gościliśmy uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Serocku (Mazowieckie).

- Aby odnieść sukces, nie można iść na skróty. Należy rozwijać swój talent i konsekwentnie dążyć do celu - mówił Wiceprezes Piotr Zakrzewski podczas spotkania.

Uczniowie 3 i 4 klas, uczący się w specjalizacji technik logistyk, odbyli wczoraj kilkuetapową wizytę w Urzędzie Patentowym. Przewidywała ona spotkanie z Wiceprezesem Zakrzewskim, prelekcję o pracy urzędowych orzeczników i ciekawych sporach na gruncie Prawa własności przemysłowej. Uczniowie zapoznali się także z pracą naszego Centrum Informacji, a także wysłuchali prelekcji o ochronie własności przemysłowej, który zakończył się quizem.

Uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Serocku gośćmi Urzędu Patentowego RP