Studenci kierunku Intellectual Property and New Technologies przy Uniwersytecie Jagiellońskim odwiedzili Urząd Patentowy RP

- Mówiąc o zagadnieniach związanych z własnością intelektualną, myślę o trzech ważnych elementach. Po pierwsze o podstawach, czyli o samej ochronie własności intelektualnej. Nasze działania jako Urzędu kierowane są m.in. do poziomu podstawowego. Wyjaśniamy, dlaczego ochrona ma sens. Po drugie chodzi o szerszą perspektywę. System ochrony IP to nie tylko dokonywanie zgłoszenia, to również zastosowanie IP w biznesie. Na koniec: przywództwo, a nie zarządzanie. Jestem zwolennikiem przywództwa opartego na wartościach, tworzenia zespołów. Działając z ludźmi, możemy osiągać wyznaczone cele.

Powyższe słowa skierował Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP, Piotr Zakrzewski, do studentów kierunku Intellectual Property and New Technologies przy Uniwersytecie Jagiellońskim, którzy w tym tygodniu odwiedzili nasz Urząd.

Studenci mieli niepowtarzalną okazję do poznania od kuchni naszego Centrum Informacji, z jego szerokim wachlarzem narzędzi komunikacji, odwiedzenia sali rozpraw Kolegium Orzekającego UPRP, a także wzięcia udziału w warsztatach z wyszukiwania znaków towarowych. Dowiedzieli się również, jak poszukiwać informacji patentowej oraz jak prowadzone są rejestry UPRP. Nasi prelegenci wygłosili prezentacje na temat działań edukacyjnych Urzędu oraz współpracy UPRP ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO).

Kierunek Intellectual Property and New Technologies ma za zadanie przekazywać studentom i studentkom specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej w relacji do nowych technologii, jak również przedstawiać europejskie i światowe trendy w zakresie rozwoju tego prawa. Kierunek utworzony został w strukturach Wydziału Prawa i Administracji UJ w oparciu o porozumienie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) oraz z Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP).

Studenci kierunku Intellectual Property and New Technologies przy Uniwersytecie Jagiellońskim odwiedzili Urząd Patentowy RP