Szefowie urzędów patentowych formatu Grupa Wyszehradzka i Przyjaciele (V4+4) w słowackim urzędzie patentowym

W czwartek, 11 kwietnia br., w Bratysławie biło patentowe serce Europy Środkowo-Wschodniej. Słowacki urząd patentowy gości szefów urzędów patentowych formatu Grupa Wyszehradzka i Przyjaciele (V4+4), czyli Czechy, Słowacja, Węgry, Polska oraz Rumunia, Austria, Słowenia i Chorwacja.

Delegacja polska, w skład której wchodzą Wiceprezes Patrycja Czubkowska, Dyrektor Departamentu Innowacyjności i Komunikacji Anna Dachowska i Dyrektor Departamentu Biotechnologii i Chemii Piotr Czaplicki, omawiała najistotniejsze i najnowsze zagadnienia dot. własności przemysłowej w krajach Wyszehradu i Europy. W spotkaniu na Słowacji uczestniczyła także Johanna Stadler, Dyrektor Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego.

Omówiono inicjatywy, które dotykają lub będą dotykać pracę naszych urzędów patentowych, w tym:

  • unijny pakiet patentowy (licencje przymusowe, patenty niezbędne do ustanowienia norm – SEP, dodatkowe prawa ochronne – SPC)
  • Plan Strategiczny Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej 2030 (EUIPO) oraz fundusz dla MŚP (SME Fund)
  • Plan Strategiczny Europejskiego Urzędu Patentowego 2028 (EPO) oraz europejski patent o skutku jednolitym
  • przygotowania do konferencji dyplomatycznych wysokiego szczebla Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) – przygotowania do międzynarodowych traktatów dotyczących: wzornictwa przemysłowego (Design Law Treaty) i wiedzy tradycyjnej, wyrazów kulturowych i zasobów genetycznych (IGC)
  • wyzwania i perspektywy rozwoju Wyszehradzkiego Instytut Patentowego

A także działania edukacyjne i promocyjne w zakresie komercjalizacji patentów uczelnianych!

Szefowie urzędów patentowych formatu Grupa Wyszehradzka i Przyjaciele (V4+4) w słowackim urzędzie patentowym