Zaproszenie na konferencję z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej - „Cele Zrównoważonego Rozwoju w systemie ochrony własności intelektualnej” – 23 kwietnia, godz. 10.00

Edukacja, przemysł, infrastruktura, działania na rzecz klimatu, walka z głodem, dobre zdrowie i jakość życia – to tylko niektóre z Celów Zrównoważonego Rozwoju, których osiągnięcie możliwe będzie dzięki kreatywności człowieka, chronionej prawami własności intelektualnej. Temu tematowi poświęcona też będzie tegoroczna konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej, która odbędzie się 23 kwietnia, o godz. 10.00, na Politechnice Warszawskiej – ul. Rektorska 4.

Każdego roku Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w konferencji z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej. Powód świętowania jest zawsze ten sam – podkreślenie znaczenia kreatywności twórców i wynalazców dla rozwoju społeczeństwa i zachęcanie do poszanowania praw własności intelektualnej innych osób. Co roku proponujemy jednak, by podczas naszych konferencji przyjrzeć się innemu aspektowi ochrony praw własności intelektualnej. W tym roku tematem przewodnim naszej konferencji współorganizowanej z Politechniką Warszawską będą Cele Zrównoważonego Rozwoju w systemie ochrony własności intelektualnej.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals) stanowią plan działania na rzecz przemian i przeobrażeń świata w aspekcie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń. Trudno sobie wyobrazić, by osiągnięcie tych celów było możliwe bez twórczego, innowacyjnego aspektu, wspartego skuteczną ochroną własności intelektualnej.

Pierwszy panel konferencji „Cele Zrównoważonego Rozwoju w systemie ochrony własności intelektualnej” poświęcony będzie działaniom urzędów ds. własności intelektualnej na rzecz Celów, zarówno z perspektywy krajowej - Urzędu Patentowego RP, jak i międzynarodowej z udziałem międzynarodowych urzędów do spraw własności intelektualnej. W drugiej części wydarzenia przedstawiciele przedsiębiorstw, uczelni i administracji wezmą udział w panelu dyskusyjnym „Znaczenie własności intelektualnej w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju”.

Wydarzenie rozpocznie się 23 kwietnia, o godz. 10.00 na Politechnice Warszawskiej, ul. Rektorska 4 i będzie miało wyłącznie charakter stacjonarny.

Programu konferencji „Cele Zrównoważonego Rozwoju w systemie ochrony własności intelektualnej”

Rejestracja została zakończona.

Partnerami wydarzenia są Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Europejski Urząd Patentowy oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Rozwoju i Technologii.