Kierownictwo Urzędu Patentowego RP na dorocznej konferencji Konfederacji Lewiatan „Własność intelektualna w dobie zmian”

Wczoraj w Warszawie rozpoczęła się doroczna konferencja Konfederacji Lewiatan poświęcona ochronie własności intelektualnej. Lewiatan to największa i najważniejsza organizacja skupiająca przedsiębiorców i pracodawców. Konferencję „Własność intelektualna w dobie zmian” Urząd Patentowy RP objął patronatem honorowym.

- Powinniśmy doceniać problematykę ochrony własności intelektualnej w polskich przedsiębiorstwach. Warto korzystać z praw własności przemysłowej chociażby po to, aby móc dochodzić swoich roszczeń. Prawa wyłączne stanowią także istotny impuls do wzrostu PKB oraz wyższych dochodów na pracownika i wyższych płac w firmie - podkreślała Prezes Edyta Demby-Siwek w wystąpieniu otwierającym. - Dodam, że odnotowaliśmy wzrost zgłoszeń wynalazków. Istotne dla polskich przedsiębiorców będą także najbliższe regulacje unijne, na które czekamy. Jednakże przed nami wiele pracy i dużo do zrobienia w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym zachęcania przedsiębiorców do korzystania z tej ochrony - dodała Prezes.

- Przed nami wiele wyzwań w obszarach: rozwoju technologicznego na potrzeby wojska, komunikowania na odległość, rozwoju w zakresie tworzenia leków na choroby zagrażające zdrowiu (przykładem było błyskawiczne wynalezienie szczepionek na Covid-19) - mówiła z kolei Wiceprezes Patrycja Czubkowska, która wzięła udział w dyskusji pt. „Innowacje i wyzwania ery cyfrowej, a ochrona własności intelektualnej”. - Nie obserwujemy znaczącego wzrostu w postępowaniach spornych. Jeśli były, to dotyczyły głównie znaków towarowych. Czy Prawo własności przemysłowej jest gotowe na spory dotyczące świata wirtualnego? Reagujemy na nowe zjawiska, jesteśmy gotowi je rozpatrywać, a także obserwujemy coraz większą liczbę zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej dotyczących świata wirtualnego. Także jako Urząd Patentowy RP jesteśmy przygotowani: opublikowaliśmy Wytyczne Prezesa dot. wynalazków realizowanych przy pomocy komputera. Staramy się obserwować, co dzieje się w świecie.

- Nauka generuje rozwiązania, które przy wsparciu przedsiębiorców są komercjalizowane. Z pewnością wyzwaniem jest połączenie biznesu, który chce zarabiać z nauką, która ma misję – mówił Wiceprezes Piotr Zakrzewski w dyskusji pt. „Współpraca biznesu i akademii. Jak tworzyć i chronić własność intelektualną w badaniach i rozwoju?”. - Wciąż mamy niedostateczną świadomość w zakresie znaczenia własności intelektualnej i powinniśmy uświadamiać, że można na niej zarabiać. Urząd Patentowy RP wykonuje pracę w zakresie podnoszenia tej świadomości. Także środki finansowe mogą być stymulatorem. Problemem jest również fakt, że są różne miejsca transferu technologii. Przedsiębiorcy brakuje dostępu do informacji, co jest aktualnym przedmiotem prac - mówił Prezes.

Dziś drugi dzień konferencji. Poświęcony będzie bezpłatnym warsztatom online pt. „Narzędzia i procesy ochrony marki. Case study Amazon”.

Kierownictwo Urzędu Patentowego RP na dorocznej konferencji Konfederacji Lewiatan „Własność intelektualna w dobie zmian”