Słowo Definicja
Procedura regionalna

Postępowanie administracyjne prowadzone przed regionalnym Urzędem ds. Własności Intelektualnej np. Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Urzędem Beneluksu ds. Własności Intelektualnej czy Europejskim Urzędem Patentowym, inicjowane wnioskiem (podaniem) zgłaszającego o udzielenie ochrony/prawa z rejestracji na zgłaszany przez niego przedmiot ochrony (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy). Procedury regionalne umożliwiają z reguły uzyskanie jednolitej ochrony ma terenie kilku (lub więcej) państw regionu lub na terenie całego regionu np. Unii Europejskiej za pomocą tylko jednego zgłoszenia.