W zgłaszaniu przed Urzędem Patentowym RP można posługiwać się formularzami tradycyjnymi, które można pobrać, wypełnić i dostarczyć do siedziby UPRP osobiście lub faksem:

Urząd Patentowy RP oferuje ponadto możliwość posługiwania się formularzami online, z których korzysta się przy zgłaszaniu online przed naszym Urzędem: