IX edycja Konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej 2021

Urząd Patentowy RP ogłasza IX edycję Konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej

Celem Konkursu jest przygotowanie krótkiego filmu, którego tematyka będzie nawiązywać do ochrony własności intelektualnej, w szczególności wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i utworów.

Termin składania prac: 15 października 2021 r.

Filmy należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419

z dopiskiem „konkurs na film”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.gov.pl

Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Załączniki:

Regulamin Konkursu

Metryka filmu

Indywidualny formularz zgłoszeniowy

Grupowy formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego