XI edycja Konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej 2023

Unieważnienie XI edycji Konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego RP, zgodnie z art. IX regulaminu Konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej, po dokonaniu oceny nadesłanych prac konkursowych ze względu na ich niezadawalający poziom artystyczny konkurs zostaje unieważniony.