XXI edycja Konkursu na najlepszy plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej 2023

Urząd Patentowy RP ogłasza XXI edycję Konkursu na najlepszy plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

Celem Konkursu jest wykonanie plakatu, którego tematyka będzie nawiązywać do ochrony własności intelektualnej, w szczególności wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych.

Termin składania prac: 13 października 2023 r.

Plakaty należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 123

z dopiskiem „konkurs na plakat”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.gov.pl

Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego

Regulamin Konkursu