Roving Seminars - spotkania on-line organizowane przez WIPO

Urząd Patentowy RP uprzejmie informuje, że Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) zaprasza na serię spotkań on-line z serii Roving Seminars, które mają na celu udostępnienie informacji o inicjatywach oraz usługach świadczonych przez WIPO osobom zainteresowanym, w czasie, gdy wiele z nich podlega różnym ograniczeniom związanym z pandemią COVID 19.

„Wybrane zagadnienia zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej i ich wpływ na zakres ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych” [ODWOŁANIE WYKŁADU]

W związku z pojawieniem się przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze zdrowie uczestników spotkania, kierownictwo Urzędu Patentowego RP podjęło decyzję o przełożeniu wydarzenia na późniejszy termin.

„Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego – przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych” - spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Urząd Patentowy RP zorganizował spotkanie konsultacyjno-informacyjne w formule warsztatowej z Panią mecenas Eweliną Pijewską i Panem dr. Michałem Mazurkiem nt.: „Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego – przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych”

Spotkanie informacyjne prezentujące efekty realizacji projektu „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)”

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu podsumowującym realizację projektu pn. „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś 2 E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
login