Płatność online

Płatności online dostępne są dla osób posiadających konta na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP). Płatności w koncie PUEUP można realizować wypełniając odpowiedni formularz (np. za zgłoszenie) lub też korzystając z zakładki PŁATNOŚCI -> TABELA OPŁAT.

Płatności obsługiwane są przez dwóch operatorów płatności elektronicznych: Krajową Izbę Rozliczeniową - usługa Paybynet oraz firmę Autopay – usługa Paybylink.

Dostępne kanały płatności w usłudze Paybynet Krajowej Izby Rozliczeniowej:

dostępne kanały płatności w usłudze Paybynet Krajowej Izby Rozliczeniowej

Dostępne kanały płatności w usłudze Paybylink Autopay:

Dostępne kanały płatności w usłudze Paybylink Autopay

Zachęcamy do korzystania z tej formy uiszczania płatności na rzecz Urzędu. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej.