Punkt spotkań z ekspertami

Punkt spotkań z ekspertami Urzędu Patentowego RP mieści się w siedzibie Urzędu pod adresem:

al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa

Jeżeli chcesz uzyskać informację na temat statusu Twojej sprawy, na spotkaniu z Ekspertem Urzędu, wcześniej zarezerwuj termin spotkania:

 
lub

W treści wiadomości należy podać swoje dane (imię, nazwisko, nr telefonu), imię i nazwisko eksperta, numer sprawy lub temat rozmowy oraz proponowany termin spotkania. Termin spotkania z ekspertem jest potwierdzany wiadomością SMS.