Badanie „Barometr IP Box”

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu „Barometr IP Box” realizowanego przez firmę MoneyOak, pod patronatem Urzędu Patentowego RP.

Europa umacnia swoją pozycję jako centrum innowacyjności. MoneyOak - firma specjalizująca się w ulgach podatkowych wspierających działalność innowacyjną w Europie, wykorzystuje tę ankietę, aby dokonać szczegółowej oceny wprowadzonych zachęt podatkowych, a tym samym wzmocnić innowacyjność polskich firm.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje tylko 3–5 minut. Ponadto firma MoneyOak przekaże 20 PLN za każdą wypełnioną ankietę na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Dziękujemy za poświęcenie czasu.