Komunikat w sprawie rozpraw zdalnych w Urzędzie Patentowym RP

Urząd Patentowy RP umożliwia stronom postępowania i ich pełnomocnikom uczestnictwo w rozprawach na odległość.

Szczegóły tego rozwiązania zostały opublikowane w zakładce Rozprawy zdalne.