Najważniejsze przedsięwzięcia zorganizowane przez Urząd Patentowy RP

Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, w 2021 roku Urząd Patentowy RP był organizatorem, współorganizatorem lub brał udział w szeregu wydarzeń, zarówno adresowanych do przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, w tym uczelni i ośrodków naukowych, jak i skierowanych do dzieci i młodzieży.

Nasze najważniejsze inicjatywy to:

  • wystawa „Creative by nature” zorganizowana w dniach 18 listopada – 1 grudnia w ramach Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju;
  • warsztaty „Videogames and their Uniting Power – Everything you need to know about enabling environments and new trends” zorganizowane w ramach Szczytu Cyfrowego ONZ – Internet Governance Forum 2021, odbywającego się w Katowicach dniach dniach 6-10 grudnia;
  • projekt „Własność intelektualna w Twojej firmie”;
  • projekt Własność intelektualna w Twojej szkole”.

Ponadto wzięliśmy udział w kilkudziesięciu przedsięwzięciach, w których dzieliliśmy się wiedzą o ochronie własności intelektualnej.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjno-promocyjnym prezentującym w pigułce najważniejsze przedsięwzięcia zorganizowane przez Urząd Patentowy RP w 2021 roku.