Pożegnanie Pani Doktor Joanny Błeszyńskiej-Wysockiej

Z głębokim smutkiem żegnamy śp. Panią Doktor Joannę Błeszyńską-Wysocką.

Głęboko poruszeni niespodziewaną śmiercią dr Joanny Błeszyńskiej-Wysockiej pragniemy w imieniu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej złożyć wyrazy serdecznego współczucia rodzinie Zmarłej. W latach 1991-1997 Pani Doktor pracowała w Urzędzie Patentowym – była nie tylko świetnym pracownikiem, ale także wspaniałą Koleżanką. Jako wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zajmowała się w pracy dydaktycznej i badawczej obszarami prawa autorskiego, prawa mediów i prawa własności intelektualnej. Jej bogata  wiedza i doświadczenie przez wiele lat służyły rozwojowi ochrony własności intelektualnej w Polsce. Pragniemy jednocześnie wyrazić nasz najgłębszy żal, że Pani Doktor Joanna Błeszyńska-Wysocka nagle opuściła swoich bliskich, koleżanki, kolegów i znajomych.

Cześć Jej Pamięci.