Słowo Definicja
Prawo autorskie

1. (w znaczeniu przedmiotowym) zespół norm prawnych regulujących stosunki związane z dokonywaniem, eksploatacją i ochroną utworów oraz z tzw. prawami pokrewnymi. W Polsce normy te są aktualnie zawarte w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231). 2. (w znaczeniu podmiotowym) zespół osobistych i majątkowych uprawnień związanych z utworem.