Ustawa o doręczeniach elektronicznych znowelizowana!

Urząd Patentowy RP informuje, że ustawa z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2699) przesunęła termin wejścia w życie obowiązku stosowania ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 155 ust. 11 ustawy o doręczeniach elektronicznych termin na wdrożenie e-doręczeń, określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji, nie może być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r.

Jednocześnie Urząd informuje, że do dnia wejścia w życie obowiązku stosowania ustawy o doręczeniach elektronicznych zostaje utrzymana możliwość osobistego odbioru korespondencji z tzw. skrytek kancelaryjnych.