Zmiana w Regulaminie projektu grantowego pn. Własność intelektualna w Twojej firmie realizowanego w ramach POIR

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.04.2022 r. została wprowadzona zmiana w Regulaminie projektu grantowego. Zmianie uległa treść punktu 3 w rozdziale 4 oraz punktu 5 w rozdziale 7, tj. termin aplikowania o dofinansowanie ulega skróceniu do dnia 30 kwietnia 2022 r. Wprowadzona zmiana wynika ze skrócenia okresu realizacji projektu w ramach POIR.

Zmiana obowiązuje od dnia jej publikacji, tj. od 25.04.2022 r.