Koordynatorami projektu są:

Agnieszka Marczak, tel: (+48) 22 579 01 88, e-mail:  Agnieszka.Marczak@uprp.gov.pl

Agata Juskowiak, tel: (+48) 22 579 06 72, e-mail: Agata.Juskowiak@uprp.gov.pl

Małgorzata Zielińska, tel: (+48) 22 579 00 51, e-mail: Malgorzata.Zielinska2@uprp.gov.pl