Ambasadorzy Szkolnej Wynalazczości 2020

Zakończyliśmy właśnie VII edycję konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości. W swoim wystąpieniu Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Edyta Demby-Siwek podkreśliła, że jest to wydarzenie szczególne, gdyż adresowane jest do najmłodszego pokolenia uczniów szkół podstawowych. W tym wieku kreatywność dzieci dopiero się kształtuje, ale jej wsparcie jest bardzo istotne dla dalszego rozwoju twórczych zdolności i umiejętności. Dlatego Urząd Patentowy RP od siedmiu lat organizuje konkursową rywalizację dla szkolnych innowatorów. Nagrodzone projekty uczniów zasługują na uwagę jako rozwiązania innowacyjne, a wszystkie zgłoszone prace, stanowią odzwierciedlenie dziecięcej wyobraźni i fantazji.

W wielkim entuzjazmem jury konkursu zebrało się do obrad 14 stycznia 2021 roku, by 22 lutego z przyjemnością ogłosić wyniki i wskazać laureatów. Nadesłane do Urzędu Patentowego RP prace oceniono w dwóch kategoriach konkursowych:

 • wynalazek lub inne rozwiązanie techniczne oraz,
 • gra planszowa lub komputerowa;

oraz w dwóch kategoriach wiekowych: 7-10 lat i 11-15 lat.

Ta edycja była wyjątkowa ze względu na trwającą pandemię COVID-19, nie mogliśmy zorganizować oficjalnej uroczystości w siedzibie Urzędu, a wyniki zostały ogłoszone on-line.

W kategorii wynalazek w pierwszej grupie wiekowej 7-10 lat jury nie zakwalifikowało żadnych projektów do drugiego etapu. Jednak szczególną uwagę zwróciła 21-osobowa grupa dzieci z klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Czernikowie, która pod opieką Pani Agnieszki Burak przesłała aż 19 zgłoszeń. Dziękujemy za przystąpienie do konkursu i doceniamy rozbudzanie w najmłodszych dzieciach kreatywnych i zaangażowanych postaw.

W drugiej grupie wiekowej 11-15 lat do II etapu konkursu zakwalifikowano 7 prac:

 • projekt „Łapawka” wykonany przez 11-letnią Julię Dipont Wasilewską z klasy 6 Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie;

 • projekt „Planer na tik” wykonany przez siostry 8-letnią Polę Maciejak i 11-letnią Martę Maciejak ze Szkoły Podstawowej Kornelówka Przystań w Łodzi. Dziewczyny chodzą do 3 i 6 klasy a opiekunem projektu jest pani Katarzyna Rewicz;

 • projekt „Dystrybutor leków” wykonany przez 14-letniego Tobiasza Rutnickiego z 8 klasy, ze Szkoły Podstawowej nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej w Poznaniu;
 • projekt „Lampka rowerowa z czujnikiem” wykonany przez 14-letnich Aleksandra Strzęciwilka i Kacpra Salamona ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ks. Twardowskiego w Biłgoraju. Chłopcy są uczniami 8 klasy. Opiekunem projektu jest Pan Józef Osieł;
 • projekt  11-letniej Katarzyny Tyc pod nazwą „Ekspresowa suszarka do skarpet”;

 • projekt „Tupacz” wykonany przez 11-letnią Gabrielę Usidus z  klasy 5 Szkoły Podstawowej Kornelówka Przystań w Łodzi. Opiekunem projektu jest pani Katarzyna Rewicz;

 • projekt „Podwójne biurko” wykonany przez Nataniela Zaprzałka, który ma 12 lat i chodzi do klasy 6 Szkoły Podstawowej nr 86 im. Czecha w Warszawie.

Ale to projekt „Dystrybutor leków” wykonany przez 14-letniego Tobiasza Rutnickiego z 8 klasy, ze Szkoły Podstawowej nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej w Poznaniu wygrał konkurencję, a Tobiasz otrzymał tytuł Ambasadora Szkolnej Wynalazczości 2020.
W uzasadnieniu jury podkreśliło, że Tobiasz wykazał się myśleniem typowym dla potencjalnych wynalazców. Dostrzegł problem, znalazł sposób jego rozwiązania – „narzędzie” i w efekcie skonstruował urządzenie spełniające jego początkowe założenia.

Tobiaszowi wyrazy uznania należą się także za empatię i dostrzeżenie problemu z jakim borykają się na co dzień osoby, które muszą ze względu na swój stan zdrowia pamiętać o przyjmowaniu różnego rodzaju leków lub które podają je swoim pacjentom.

Ten projekt to przykład twórczego i niestandardowego sposobu myślenia, które otwiera możliwości jego zastosowania w wielu sytuacjach.

W kategorii gry planszowe lub komputerowe w pierwszej grupie wiekowej 7-10 lat jury nie zakwalifikowało żadnego projektu do II etapu. W drugiej grupie wiekowej 11-15 lat do II etapu została zakwalifikowana 1 praca. Ambasadorem, a właściwie Ambasadorką Szkolnej Wynalazczości została 12-letnia Kalina Kosińska z 7 klasy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ustanowie za projekt gry planszowej „Kto i jak zmienił świat?”. Gra planszowa zaproponowana przez Kalinę została zaprojektowana w formie interesującego quizu. Bogaty, merytoryczny zestaw pytań z zakresu wynalazczości w połączeniu z bardzo atrakcyjną i nowoczesną szatą graficzną gry pozwala na łatwe i przyjemne przyswojenie podstawowej wiedzy o najważniejszych osiągnięciach myśli technicznej oraz zachęca do ponownej rozgrywki. Kalina zastosowała w swojej grze interesujące rozwiązanie kolekcjonowania kostek w żarówce.

Zgodnie z regulaminem Konkursu, szkoły, których reprezentujący uczniowie zostali zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu otrzymują dyplomy oraz tytuły Ambasad Szkolnych Wynalazców. W związku z tym tytuł ten otrzymują następujące placówki:

 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ustanowie
 • Szkoła Podstawowa nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks Twardowskiego w Biłgoraju
 • Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa Kornelówka Przystań w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa nr 86 im. Czecha w Warszawie

Dziękujemy wszystkim uczestnikom VII edycji konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości za ogromną pracę i zaangażowanie w wykonywanie swoich projektów. Życzymy kreatywnego oraz innowacyjnego podejścia w tworzeniu kolejnych rozwiązań technicznych.

Organizatorzy i partnerzy konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2020

Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2020 - logotyp