Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2020

Młode Wynalazczynie i Wynalazcy!

Marzy Wam się nowy wynalazek? Chcielibyście stworzyć coś, co ułatwi życie ludziom na całym świecie? A może już
w tajemnicy konstruujecie coś niezwykłego? Mamy więc coś dla Was!

Urząd Patentowy RP podjął decyzję o zorganizowaniu, wspólnie z Polską Akademią Dzieci oraz Narodowym Muzeum Techniki,  siódmej edycji Konkursu pt. „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2020”. Patronat Honorowy nad konkursem obejmują: Centrum Nauki Kopernik oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”-Dom Polonii im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego.

Tym z Was, którzy zechcą zaprosić się do odkrywania i materializowania swojego nieszablonowego myślenia i kreatywności czeka fascynująca przygoda! Nowość!!! Do udziału w naszej przygodzie zapraszamy nie tylko dla uczniów Szkół Podstawowych na terenie RP, ale po raz pierwszy w historii konkursu​ kierujemy je również do uczniów polonijnych placówek edukacyjnych za granicą! To oczywiste, że Polscy Ambasadorzy Wynalazczości mieszkają na całym świecie!

Celem naszego Konkursu  jest zachęcenie Was do tworzenia projektów wynalazków lub innych rozwiązań technicznych, jak również gier planszowych lub komputerowych nawiązujących do tematyki wynalazczości. Zależy nam, by szerzyć wiedzę o polskich wynalazcach oraz promocję własności intelektualnej, w tym przemysłowej, w Polsce i na świecie, a Wy Drogie Wynalazczynie i Wynalazcy mieli okazję do odkrywania i  rozwijania swoich ukrytych talentów i współpracy w grupie.

 Wierzymy, że udział w Konkursie  pozwoli Wam wykazać się umiejętnościami dostrzegania problemów, identyfikowania ich i zaproponowania nowych rozwiązań w dowolnie wybranym obszarze tematycznym, np. dotyczących ulepszania funkcjonalności codziennych czynności, ekologii, działalności edukacyjnej itp. niezbędnych do projektowania w przyszłości innowacyjnych rozwiązań.

Jak co roku mamy dla Was fantastyczne nagrody!

Wynalazcy otrzymają Mini Patenty Urzędu Patentowego RP a Twórcy Gier Certyfikaty Jakości Polskiego Towarzystwa Badania Gier.

Wasze szkoły i nauczyciele także mogą Was wspierać! Wyróżnimy szkoły i placówki naukowe, które będą wspomagać Was w realizacji projektów!

Zgłoszenia przysyłajcie  do 15 października 2020 r. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 4 grudnia 2020 r. w Warszawie.

Organizacjami wspierającymi Konkurs jest Polskie Towarzystwo Badania Gier i Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Partnerem merytorycznym jest Fundacja KOLOROWO. Podobnie jak w latach ubiegłych, patronat nad Konkursem obejmuje także Centrum Nauki Kopernik.

Po obowiązkowym zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu prosimy  o przesłanie pobranych i wypełnionych formularzy na adres: Joanna.Rapita@uprp.gov.pl

PO RAZ PIERWSZY BĘDZIECIE MIELI MOŻLIWOŚĆ

ZAPREZENTOWANIA SWOICH REWELACYJNYCH POMYSŁÓW

W KRÓTKIM MATERIALE FILMOWYM!!!

Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2020 - logotyp
login