IX edycja Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej 2021

Urząd Patentowy RP ogłasza IX edycję Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej, w tym przede wszystkim przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, o ochronie własności przemysłowej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce.

Termin składania prac: 15 października 2021 r.

Zgłoszenia należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419

z dopiskiem „konkurs na informację medialną”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.gov.pl

Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Załączniki:

Formularz zgłoszenia

Regulamin Konkursu