Beata Lubos

Dr Beata Lubos, ekonomistka, uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Gospodarki Światowej, gdzie prowadziła badania dotyczące polityki innowacyjnej krajów nordyckich. Od 2004 r. związana zawodowo z resortem gospodarki, aktualnie Dyrektor Departamentu Innowacji  i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Odpowiedzialna za projektowanie strategii i programów ukierunkowanych na zwiększanie innowacyjności gospodarki, za przygotowywanie założeń aktów prawnych, analiz oraz instrumentów wsparcia realizujących cele polityki innowacyjnej i przemysłowej państwa. W zakres jej obowiązków wchodzi również współpraca z UE, OECD i ONZ w dziedzinie innowacyjności i przemysłu oraz utrzymywanie relacji bilateralnych z wybranymi krajami w tej dziedzinie.