Piotr Dardziński

Twórca przełomowej na polskim rynku ustawy o doktoratach wdrożeniowych oraz koordynator prac nad nową koncepcją funkcjonowania instytutów badawczych. Nadzorował proces powstanie Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ.

Od 1 kwietnia 2019 roku prezes Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ, trzeciej największej sieci badawczej w Europie, zrzeszającej 38 instytutów badawczych i dostarczającej kompleksowe rozwiązania dla biznesu. W latach 2015 – 2019 podsekretarz, a następnie sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialnym za współpracę nauki i biznesu. Nadzorował rządową agencję Narodowe Centrum Badania i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz instytut badawczy Ośrodek Przetwarzania Informacji. Jako członek Zespołu ds. Innowacyjności, nadzorował międzyresortowe prace nad pierwszą i drugą ustawą o innowacyjności, w wyniku których ulgi na działalność B+R wzrosły z 30% do 100% i 150% dla centrum badawczo- rozwojowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Hamburgu. Doktor nauk humanistycznych. Stypendysta Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii i absolwent realizowanego przez IESE, prestiżowego Business School w Barcelonie.